Výuka

David Bernhauer

V aktuální chvíli působím na Fakultě informačních technologií ČVUT jako asistent v předmětech BI-PA1, BI-PA2 a BI-TWA.1 a dříve také BI-PHP, BI-ACM.

Výuka

Seznam aktuálních cvičení a konkrétních informací o nich.

Informace o cvičeních
# Den Čas Místnost Informace
1012 ST 7:30 – 9:00 T9:349 BI-PA2: Cvičení #1012
1023 ST 9:15 – 10:45 T9:349 BI-PA2: Cvičení #1023

Studijní texty

Studijní texty mohou být neaktualizované či zastaralé. Není v mých silách je udržovat 100% up-to-date.

Studijní texty
Předmět Název Popis
PA1 Kompilujeme Jak zkompilovat první program, jak jej spustit a základy ladění.
PA2 Semestrální práce Tipy a triky k obhajobě semestrálního projektu.
PA2 Síťová komunikace Návod pro implementaci jednoduchého programu architektury klient-server

Kontaktní informace

Veškerou komunikaci směřujte na emailovou adresu vyuka@bernhau­er.cz (případně fakultní adresu, pokud nejsem mimo dosah internetu, odpovídám do 7 dnů). V případě konzultací či jednotlivých dotazů uvádějte předmět vždy s prefixem ve tvaru [zkratka před­mětu] (např. [PA2] Konzultace příští týden).

Konzulační hodiny

Řádné termíny
Den Čas Místnost Informace
V tomto semestru pouze po předchozí domluvě.

Po předchozí domluvě jsou možné i jiné termíny konzultací. Doporučuji napsat email i při návštěvě v řádném termínu, kde mají předem domluvení studenti přednost.

Řádné termíny ve zkouškovém období
Den Čas Místnost Poznámka
Bude oznámeno

Další projekty